Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και οι ρίζες του στην Ελλάδα