Ο αστρολόγος που προέβλεψε την 7η Οκτωβρίου για το Ισραήλ λέει τι θα συμβεί στη συνέχεια.