Ο αποκεφαλισμός του Αλή Πασά. Ο πασάς των Ιωαννίνων που βοήθησε τους Έλληνες στην επανάσταση

Ο αποκεφαλισμός του Αλή Πασά. Ο πασάς των Ιωαννίνων που βοήθησε τους Έλληνες στην επανάσταση

Ο Αλή Πασάς Τεπελενλής το 1788 διορίστηκε πασάς των Ιωαννίνων.   Στο απόγειο της δόξας του κατείχε μια μεγάλη περιοχή του ελλαδικού χώρου και ανήκε στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία.  ...