Ο ΑΝΤΙ-ΝΟΟΣ.. Ο ΕΥΡΥ-ΜΑΧΟΣ.. Ο ΑΜΦΙ-ΝΟΜΟΣ.. Ο ΑΓΕ-ΛΑΟΣ.. ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ!