Ομότιμης Καθηγήτριας Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης