Ομολογία της CIA: Επεμβαίνουμε στις εκλογές της Ελλάδος από το 1947