Οι BRICS σβήνουν από τον χάρτη την ηγεμονία των ΗΠΑ και εξαφανίζουν την επιρροή των G7