Οι Aμερικανοί αναγνωρίζουν ότι χτυπήθηκε το Patriot