Οι 6 ελληνικές φυλές σκύλων με ρίζες στην αρχαία Ελλάδα