Οι πληρωμές που θα γίνουν από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου