Οι παραγωγοί του Έβρου εκπέμπουν SOS! Η επόμενη μέρα της καμένης γης