Οι νεκροί του Δίστομου 228 .. 117 γυναίκες 111 άντρες