Οι ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας οφείλουν να βάζουν όρια