Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις γνώριζαν ότι θα γίνει σεισμός στην Τουρκία.