Οι Ευρωπαίοι δεν δεσμεύονται για ταχεία ένταξη της Ουκρανίας