Οι επιστήμονες συνέταξαν έναν απίστευτα λεπτομερή χάρτη του ανθρώπινου εγκεφάλου