Οι επιστήμονες ανακάλυψαν καυτό πάγο! Τον ονόμασαν Ice XIX