Οι εξελίξεις στο Νίγηρα προκαλούν vertigo στη Δύση