Οι ελληνικές τράπεζες… χωρίς να δίνουν νέα δάνεια… κερδίζουν extra 600 εκατ κάθε τρίμηνο ή 2