Οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάζεται να δώσουν δάνεια… αυξάνουν τα έσοδα τόκων 650 εκατ τριμηνιαίως με Euribor 3

Οι ελληνικές τράπεζες δεν χρειάζεται να δώσουν δάνεια… αυξάνουν τα έσοδα τόκων 650 εκατ τριμηνιαίως με Euribor 3,5%

Οι τράπεζες παρακολουθούν το Euribor τους δίνει μεγαλύτερα κέρδη από ότι η χορήγηση νέων δανείων τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα…μέχρι να ωριμάσουν... Γιατί…...