”Οι δε αρχιερείς θα υποχωρούν μπροστά στους ισχυρούς της γης…”