ΟΙ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ