Οι Γερμανοί πιέζουν να στείλουμε 100 Leopard στην Ουκρανία και σε αντάλλαγμα θα πληρώσουμε και 3