Οι αλήθειες… μετά τις εκλογές – Το πάρτι της παροχολογίας τέλος