Οι άνθρωποι ακολουθούν τη νοοτροπία του ”κοπαδιού”