Ξενοφών: Τό λίγο μέλι φάρμακο και το πολύ φαρμάκι.