Ξαναγράφοντας την ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου