Νοσοκομεία: Γιατί παραιτούνται οι γιατροί – Πώς απαντά το υπουργείο Υγείας