Να παραπεμφθεί o Zelensky σε διεθνές δικαστήριο τύπου Νυρεμβέργης