Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο Down. Η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική διαταραχή