Μόνο τα funds μπορούν να εξαγοράζουν τα “κόκκινα” δάνεια