Μυτιλήνη (Mytilenepress) : Πράκτορας του Ισραήλ ο χαλίφης Μπαγκντάντι