Μπορέλ για κάψιμο Κορανίου: Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι θεμελιώδης αξία της ΕΕ