μπλε και πορτοκαλί για τη διευκόλυνση των καταναλωτών – Επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής

Τιμολόγια ρεύματος: Πράσινα, μπλε και πορτοκαλί για τη διευκόλυνση των καταναλωτών – Επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής

Στο καθεστώς της ρήτρας αναπροσαρμογής επανέρχονται αυτομάτως στις 31 Δεκεμβρίου τα τιμολόγια ρεύματος για το σύνολο των οικιακών καταναλωτών, καθώς...