ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΣΤΑΝ: Ατελείωτη παροχολογία με σκοπό την εξαγορά και τον εκμαυλισμό :