Με απολύσεις θα απαντήσουν τα super markets στις επιθέσεις εντυπώσεων του Άδωνι Γεωργιάδη