Μετά την Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα: Πρόγραμμα για να βάζουν άλλους μέσα στα σπίτια σας