Μεγάλη βιομηχανία η εξαγωγή φρούτων για την Ελλάδα