μας έκαναν διακονιαρέους» – Ο αγρότες ξεσπούν βλέποντας πως έρχεται αφανισμός