Μανιακός καπιταλισμός.  Τεχνητές  και νόθες κοινωνικές αντιθέσεις