Μέσα σε λίγες μήνες ο Ρ.Τ.Ερντογάν εξασφάλισε πάνω από 100 δισ. δολάρια από Σ.Αραβία