Μένουν μόνο οι κολοσσοί της τεχνολογίας: Η κατάρρευση της SVB «βάζει τέλος» στις startups