Μέγας Αλέξανδρος: Πώς ήταν η σωματική του διάπλαση;