Μάτι

Οι ψυχές των νεκρών αδελφών μας και στο Μάτι και στα Τέμπη, μας ζητούν να τιμωρήσουμε όλους τους ενόχους!!!’

Γράφει : Ο Αθανάσιος Τσόκας Μαθηματικός- Ερευνητής -  Φίλοι μου Αγαπημένοι!. Τρία είναι τα κόμματα, που οδήγησαν τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων...