«Λιγότερο κρέας και ψάρι. Είναι πολυτέλεια για εμάς»: Προοίμιο πείνας στην Ευρώπη