Λιακόπουλος: Δεν υπάρχουν πλέον μπολιασμένοι και αμπόλιαστοι. Υπάρχουν μόνο υπάκουοι και ανυπάκουοι.