Ληξουριώτισσα

Από τον φιλελευθερισμό στη παγκόσμια τεχνοκρατία – Μια συζήτηση με τον Μολδαβό δημοσιογράφο Iurie Rosca

    EDWARD SLAVSQUAT   HTTPS://EDWARDSLAVSQUAT.SUBSTACK.COM/P/THE-FALL-FROM-LIBERALISM-TO-GLOBAL   Μετάφραση: Ληξουριώτισσα   Είχα τη μεγάλη τιμή να πάρω συνέντευξη από τον Μολδαβό...