Λάρισα: Ιερόσυλοι ξήλωσαν το δάπεδο της Μονής των Αγίων Θεοδώρων για να βρουν λίρες