Λάβδανο: Αυτό ήταν το αγαπημένο ναρκωτικό του 1800