Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης : Οι νέες ταυτότητες επί θύραις: Αλλάζοντας δικτατορική πίστα